Or Trainingen, Cursussen En Opleidingen

Gepubliceerd mrt. 22, 22
6 min read

Training Ondernemingsraad (Or) Op Maat

De rest van de ochtend gaat u aan de slag met de financiële begrippen in kleine werkgroepen. In de middag gaan we de werkelijkheid achter de cijfers doorgronden. Hoe kan het management resultaten oppoetsen of dempen? Waarom wordt dat gedaan? Wat is de rol van de accountant daarbij? Wanneer geeft hij goedkeuring? Hoe moet de OR daarmee omgaan? Aan het einde van de dag krijgt u advies over hoe u als OR meer invloed krijgt op de financiële planning- en controlcyclus en hoe u beter kunt omgaan met begrotingen en voortgangsrapportages.

We sluiten af de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Welke artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden zijn van belang? Hoe kunt u invloed uitoefenen? Op welke informatie hebt u recht? Vervolgens kijken we vooruit met de Quickscan ‘Financiële APK’. Daarmee kunt u de financiële gezondheid van uw organisatie meten. U heeft een week de tijd om deze quickscan in te vullen.

Succesvolle Ondernemingsraad Met Training En AdviesOr Training En Or Cursus - Hart Voor Medezeggenschap

Dag 2 Wij bespreken met elkaar de resultaten van de ‘Financiële APK’ van alle deelnemers. We kijken vervolgens naar de kengetallen van uw organisatie. Hoe staat uw organisatie ervoor? U maakt kennis met de gevarensignalen, die wijzen op dreigende financiële problemen. Wie krijgt mogelijk te maken met een reorganisatie of bezuiniging? Moet de OR als klokkenluider optreden? U kijkt naar uw eigen cijfers.

Or Basis - Rendement Congressen & Opleidingen

Het management fraudeert niet, maar resultaten kunnen worden opgepoetst of gedempt? Waarom wordt dat gedaan? Hoe kunt u dit herkennen? Hoe moet de OR daarmee omgaan? In de tweede helft van de middag komen belangrijke leningen en fusies aan de orde. Hieronder vallen ook overnames door private equity bedrijven. Met welke dilemma’s krijgt de OR te maken bij een negatief advies? De OR is altijd een belangrijke overleg- en onderhandelingspartner van de bestuurder.

Boek Bij deze training maken we gebruik van het Praktijkboek OR & financiën Trainer Deze training wordt gegeven door een ervaren trainer Maatwerk Als u deze cursus met uw eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wilt volgen dan is dat natuurlijk mogelijk. De OR Academy kan deze cursus met dit programma op het moment dat het u schikt op de door u gewenste locatie verzorgen.

Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van de organisatie, maar ook informatie over beleidskeuzes. Gaat het financieel goed of slecht met de organisatie? Is die investering verstandig of niet? Is een stijgende voorraad iets om blij mee te zijn? Voor een antwoord op deze vraag moet de OR kijken naar bijvoorbeeld de jaarrekening, de balans en de begroting.

Succesvolle Ondernemingsraad Met Training En Advies

Afschrikwekkende termen? Dat valt mee. Cijfers zijn best leuk, als ze maar in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Tijdens de training OR en financiële cijfers krijg je uitgelegd hoe de financiële stukken in elkaar zitten. advies. Je leert waar je naar moet kijken en vooral ook waar je niet te lang bij stil moet staan.

Puzzelen met financieel deskundigen In de middag ga je aan de slag met de financiële stukken van de eigen organisatie. Je neemt deze mee naar de workshop en als je ze niet kunt vinden, zoeken wij ze voor je op. Samen met een financieel deskundige ga je puzzelen met de cijfers die hierin staan. ondernemingsraad.

Inzicht in eigen cijfers; neem het jaarverslag mee! Certificaat In de training werk je aan de competentie ‘analytisch vermogen’ (adviesbureau) (leergang). Na afloop van deze training ontvang je een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan. Boek Financieel beleid, wat en hoe voor de OR Tijdens deze training ontvang je het boek ‘Financieel beleid, wat en hoe voor de OR’.

Or Cursus Vergelijken & Boeken

Financiën zijn voor veel ondernemingsraden een lastig onderwerp - trainingsbureau. Als gewone medewerker sta je hier vaak ver vanaf. Toch spelen de financiën van je organisatie bij veel adviesgerechtigde onderwerpen een hoofdrol. Denk aan investeringen, financiering, reorganisaties, bezuinigingen en fusies & overnames. Hoe zorg je er voor dat je als ondernemingsraad voldoende begrijpt van financiën? Je hoeft als OR niet het werk van de boekhouder over te doen.

U kunt voor meer informatie over deze training ook direct contact opnemen met een van onze OR-trainers op 06 16 11 59 76. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Zonder tegenbericht uiterlijk twee weken van tevoren gaat de cursus op deze datum door (ondernemingsraad). U kunt zonder kosten de cursus tot vier weken van tevoren afzeggen of voor een andere datum kiezen.

We behandelen de basis van financiële besturing - ondernemersraad. De belangrijkste begrippen leggen we uit in begrijpelijke woorden. Je leert financiële stukken lezen, je eigen standpunten erover te onderbouwen en de reactie van de bestuurder te beoordelen. Met deze financiële training versterk je jullie positie als ondernemingsraad. De trainer licht de inhoud toe van belangrijke begrippen uit de bedrijfseconomie.

Training Ondernemingsraad

Je doet er veel praktische oefeningen bij. Je leert ook van de bespreking van andere jaarrekeningen.

Wil je meerdere cursussen volgen? Als je naast de OR cursus financiën ook een andere OR cursus wilt volgen, dan is een modulaire cursus of een maatwerkcursus misschien een betere en voordeligere oplossing. Deze cursussen vind je op de pagina Modulaire OR Cursus en de pagina Maatwerk OR Cursus. Waarom een OR Cursus Financiën? Een taak van de OR is op strategisch en bedrijfseconomisch gebied meedenken en adviseren.

Training Ervaren OndernemingsraadWelke Rechten Heeft Een Ondernemingsraad (Or)?

De bestuurder onderbouwt de algemene gang van zaken met behulp van jaarverslagen, kwartaalverslagen, managementrapportages, financiële analyses, begrotingen, budgetten, et cetera. Daarom is kennis en inzicht in financiële cijfers erg belangrijk voor een ondernemingsraad. adviesbureau. Direct inzicht in financiën onderneming Wil je direct inzicht in de financiële staat van de onderneming? Dan is het mogelijk een offerte maatwerkcursus financiën aan te vragen.

Wet Op De Ondernemingsraden & Toelichting

Ik behandel de theorie en gebruik daarbij de cijfers van de onderneming. Verder analyseren wij tijdens de cursus de cijfers van de onderneming. Aan het einde van de dag weet je hoe je in het vervolg zelf de cijfers kunt analyseren en heb je inzicht in de financiële staat van de onderneming.

Wilt u meer te weten komen over het trainingsaanbod? Neem dan hier contact op - opleiding.

Dat is niet helemaal zo, maar het geeft wel aan dat de zorgsector een bedrijf is geworden met veel aandacht voor de cijfers. En als gevolg van deze belangstelling moet het ook een item worden voor de ondernemingsraad en/of zijn financiële commissie. Deze cursus is bedoeld voor de ondernemingsraad/financiële commissie van: ziekenhuizen, GGZ- en Gehandicapten- instellingen en instellingen in de ouderenzorg (VVT-sector).

Or Cursus - Or Training - Cursus Ondernemingsraad

We gaan uit van een compleet financieel jaar, 2010. Via een toelichting op de ontwikkelingen in de zorgsector gaan we via de rechten en plichten van de medezeggenschap met betrekking tot financiën naar de verschillende eigen financiële stukken en de relatie hiertussen. Het is geen cursus die je opleidt tot financieel expert, je wordt ook geen boekhouder maar we brengen je inzicht bij en leren je de belangrijkste financiële begrippen kennen en hun relatie tot hun bijdrage aan de resultaten.00 uur. De landing Naast wat organisatorische zaken en het definitief vaststellen van het programma gaan we een zachte landing maken in de training. Hoe zit iedereen er bij, wat zijn de verwachtingen en wie zitten er de cursuszaal. Een update over de ontwikkelingen in de financiën in de zorg Er gaat geen dag voorbij of er is media-aandacht voor de zorgsector.

Navigation

Home

Latest Posts

Zakelijk Engels - Courses

Published May 25, 22
8 min read

Omgevingsmanager Inschakelen

Published May 02, 22
6 min read