Training Financiën Voor Or-leden

Gepubliceerd feb. 01, 22
4 min read

Or Training En Advies

Als Or Financieel Onafhankelijk Zijn  Financieel Inzicht In De Or - atim.eu

Uiteraard is er alle ruimte voor vragen. Zo is de training op maat en passend voor jullie organisatie. Het resultaat? Financiële stukken zijn voortaan geen struikelblok meer en jullie weten hoe je er inhoudelijk op kunt reageren. Wel zo prettig. Voor wie is de training bedoeld? De training financiën voor OR-leden is zowel voor beginnende als ervaren OR-leden.

Of je als OR-lid nu wel of niet bent aangesloten bij CNV. We kunnen de training bij jullie op locatie geven, maar een externe locatie is ook mogelijk. Ontdek ons OR-partnerschap, Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

Weet u hoe uw organisatie er voor staat, of er financiële risico’s zijn en waar het bedrijf de komende jaren heen wil? Financiële rapportages van een organisatie vallen onder het informatierecht van de ondernemingsraad (WOR artikel 31a) (adviesbureau). Vaak doet een OR hier door gebrek aan voldoende kennis veel te weinig mee (leergang).

Financiële Analyses Ondernemingsraad

Rechten Van De Or - atim.euFinancieel Inzicht In De Or

Goed analyseren en bespreken van de financiële stukken van uw organisatie is voor de OR daarom belangrijk, maar ook best lastig. In één dag wordt besproken hoe u een jaarrekening moet lezen, wat er precies in staat en waar u als OR speciaal op moet letten. Financiële begrippen worden duidelijk uitgelegd en concreet naar uw organisatie vertaald - overleg.

We doen dit liefst aan de hand van beschikbare cijfers van uw organisatie. We kunnen de training geheel op uw organisatie afstemmen! Meer weten? Vraag informatie aan over het opleidingstraject.

Training Financiën Voor Or-leden - AtimFinanciën Van Je Organisatie: Duik Er In En Vergroot Zo De Or

Wil je meerdere cursussen volgen? Als je naast de OR cursus financiën ook een andere OR cursus wilt volgen, dan is een modulaire cursus of een maatwerkcursus misschien een betere en voordeligere oplossing. Deze cursussen vind je op de pagina Modulaire OR Cursus en de pagina Maatwerk OR Cursus. Waarom een OR Cursus Financiën? Een taak van de OR is op strategisch en bedrijfseconomisch gebied meedenken en adviseren.

Financiële Training - Atim

De bestuurder onderbouwt de algemene gang van zaken met behulp van jaarverslagen, kwartaalverslagen, managementrapportages, financiële analyses, begrotingen, budgetten, et cetera. Daarom is kennis en inzicht in financiële cijfers erg belangrijk voor een ondernemingsraad. Direct inzicht in financiën onderneming Wil je direct inzicht in de financiële staat van de onderneming? Dan is het mogelijk een offerte maatwerkcursus financiën aan te vragen.

Ik behandel de theorie en gebruik daarbij de cijfers van de onderneming. Verder analyseren wij tijdens de cursus de cijfers van de onderneming. Aan het einde van de dag weet je hoe je in het vervolg zelf de cijfers kunt analyseren en heb je inzicht in de financiële staat van de onderneming.

Sharing is caring Wanneer voelde jij jezelf zo vrij als een vogel binnen jouw OR en kon je weerstand/tegenslag en negativiteit omarmen en koesteren? Gisteren liep ik in de regen en de harde wind te wandelen met mijn volwassen dochter en zag de vogels heerlijk door de lucht heen scheren, volop aan het spelen leek het wel (Cursus Ondernemingsraad).

Or En Financieel Beleid - Training

Wat heerlijk om zo met de krachten om je heen te kunnen spelen, ervan genieten, er niet tegen vechten maar ze omarmen en koesteren zodat ze voor je werken in plaats van tegen je. Wat doen die vogels anders dan wij vroeg ik me af? Althans, gisteren genoot ik ook van de krachten van de wind en het water.

Wat zou het fijn zijn om altijd die vrijheid te voelen, zelf keuzes te maken en niet afhankelijk te zijn van wat anderen doen of vinden. Niet omdat ik geen verplichtingen of deadlines aan wil gaan. Nee, het gaat mij om die mindset die ervoor zorgt dat je juist geladen en vrolijk wordt van weerstand en onverwachte stortbuien die je niet kan kiezen en waar je slechts op voorbereid kan zijn en soms ook helemaal niet, want een regenjas is leuk maar als de wind zo hard is dat de regen horizontaal aan je voorbijtrekt wordt je toch behoorlijk nat.

Dan blijf je warm en kan je toch lekker door! Dan kan je de elementen omarmen en koesteren (advies). In mijn werk en privé heb ik dat ook best aardig voor elkaar, het gaat in deze tijd, Coronatijd slecht qua omzet, maar ik ervaar een enorme ruimte om dingen te ontwikkelen.

Financiële Analyses Ondernemingsraad - atim.eu

En juist nu heb ik de tijd om mijn stappenplan uit te werken tot een goed doordacht systeem (Training Ondernemingsraad). Het is helemaal klaar als regenjas voor OR-en. Zodat jullie de stormen kunnen omarmen en koesteren. Dus aantrekken en gaan zou ik zeggen dan kan ook jij er weer tegen aan. Want ook als OR loop je regelmatig in de harde wind en stortregens…..

Wat is een goede ondernemingsraad?

Daarnaast heeft een or een stimulerende taak. Hij bevordert dat: - er voldoende werkoverleg is; - er goede arbeidsomstandigheden zijn; - regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; - medewerkers gelijk behandeld worden. De or heeft een aantal bevoegdheden.

Wat kan de ondernemingsraad voor je doen?

De OR mag de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de ondernemer over het voorstel beslist, moet deze minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet de ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk uitleggen wat zijn beslissing is.

Waarom een Medezeggenschapsraad?

Waarom een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad? Met een medezeggenschap zoals een pvt of een OR hebben de medewerkers meer te zeggen in een bedrijf. Een pvt of OR komt op voor jouw belangen en rechten als personeel. Zo is er meer balans tussen het management en de medewerkers.

Is de ondernemingsraad iets voor mij?

De OR is een goede training Een lidmaatschap van de OR is een gratis training in onderhandelingstechnieken. Baars: 'In de OR kun je andere vaardigheden aanspreken of ontwikkelen dan in je normale werk, zoals onderhandelen en argumenteren. ' De Leeuw: 'Ook samenwerken en luisteren is van groot belang. '

Waaruit bestaat een OR?

Ondernemingen en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Deze raad bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met directie of bestuur. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf.

Wat is een medezeggenschap?

Medezeggenschap is het recht om als betrokkenen mee te beslissen over zaken waarbij je ook daadwerkelijk betrokken bent. De meest bekende vorm is een ondernemingsraad, afgekort OR. Dit is een vertegenwoordiging van werknemers in een organisatie.

Wat houd adviesrecht in?

Adviesrecht (artikel 25 WOR) Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten van financieel-economische en/of bedrijfsorganisatorische aard. In het eerste lid van artikel 25 WOR is een uitputtende lijst opgenomen van aangelegenheden die onder het adviesrecht van de ondernemingsraad vallen.

Wat houd instemmingsrecht in?

Het instemmingsrecht zou ook het recht om 'mee te beslissen' genoemd kunnen worden. Op basis van het instemmingsrecht kan de ondernemingsraad een bindend oordeel uitspreken over een aantal onderwerpen van sociaal beleid.

Wat is het belang van medezeggenschap?

Het belang van medezeggenschap Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken.

Wat is goede medezeggenschap?

Goede medezeggenschap houdt in dat bestuurder en OR als gelijkwaardige partners overleggen. en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Inherent aan een organisatie is dat tussen werkgever en zijn medewerkers een gezagsverhouding bestaat. De WOR gaat uit van gelijkwaardige gesprekspartners.

Hoe heerlijk zou dat zijn? Wil je meer weten over de rol die jij kan vervullen in de OR? Wil meer weten over die REGENJAS? Hielke Boersma is oprichter, trainer en adviseur voor ondernemingsraden bij HBU Training en advies. Hij is de OR-Expert en gespecialiseerd in medezeggenschapsvraagstukken voor OR, COR en PVT . cursus.

Meer van Reclame bureau

Navigation

Home

Latest Posts

Zakelijk Engels - Courses

Published May 25, 22
8 min read

Omgevingsmanager Inschakelen

Published May 02, 22
6 min read